O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci (2000), pak působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně ve Znojmě. Během mateřské dovolené jsem začala publikovat své postřehy o dětech a výchově na internetu a plynule pak přešla ke vzdělávání rodičů, lektorovala kurzy efektivního rodičovství pod CRSP v Brně, později začala úzce spolupracovat s brněnskou společností Mansio na programu Spolu a jinak. Zaměřuji se na vzdělávání rodičů a pedagogů. Aktivně se věnuji práci s pěstouny a jejich rodinami.

Pracovní zkušenosti

2013dosud Vzdělávání pěstounů, OSPOD Znojmo – externí spolupráce
2012dosud Mansio v.o.s, Brno, psychologické poradenství, vzdělávání rodičů a pedagogů - externí spolupráce
2010dosud Lektorka rodičovských kurzů a besed, spolupráce s rodinnými centry
20122013 OP Třebíč – supervize, lektorská činnost, projekt „Návrat na trh práce“
20112012 Eurion, manažerka projektu "Jak na komunikaci v hodinách českého jazyka"
9/2010 a 9/2011 Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd v Podmitrově, psycholožka
2001 Externí spolupráce s Výchovným ústavem pro děti a mládež v Moravském Krumlově
19992011 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, psycholožka

Publikační činnost

2013dosud spolupráce s Českou televizí – pořad Sama doma
2012dosud nakladatelství Wolters Kluwer, časopis Řízení školy
2004dosud populárně naučné články pro internetový magazín Novinky.cz a deník Právo

Spolupráce na publikaci: Práce a rodina – jak je sladit a nezbláznit se (Portál 2009)

Vzdělání a další specializace

19952000 Filozofická fakulta UP Olomouc, obor psychologie
19911995 Gymnázium Znojmo

Kurzy a výcviky

2014 Průvodce fázemi pěstounské péče (32 hod)
2014 Choreografie rozhovoru (48 hod)
2013 Dítě mezi dvěma rodinami (16 hodin)
2012 Spolu a jinak ve vzdělávání - adleriánský přístup ve školním poradenství (36 hodin)
2011 Edukativní rodičovská terapie - adleriánský přístup (51 hodin)
20102011 Rodina v procesu změny - integrující přístup v rodinné terapii (48 hodin)
20092010 Efektivní výchova krok za krokem, lektorský kurz (40 hodin)

a řada dalších prakticky orientovaných krátkých výcviků a kurzů.