Témata pro rodičovské besedy

Školní zralost
- Jaká jsou kritéria školní zralosti,
- jaké jsou nejčastější důvody k odkladu školní docházky,
- na co bychom neměli zapomínat při rozhodování, zda pro dítě žádat odklad školní docházky nebo naopak předčasný nástup do školy.

Mýty a omyly ve výchově
- Co v praxi znamená demokratická výchova a respektující přístup,
- jaký je rozdíl mezi chválou a povzbuzováním,
- jaký je rozdíl mezi hodným a zodpovědným rodičem.

Když táta s mámou ve výchově neladí
- Nakolik je důležité být ve výchově za jedno,
- kdy a jak může být odlišný pohled na věc naopak prospěšný,
- zda a jak je možné projevit nesouhlas s postupem druhého rodiče, aniž bychom mu před dětmi „podrazili nohy“,
- jak řešit sporná místa ve výchově s respektem a bez hádek.

Jak s dětmi hovořit o citlivých tématech
- Jakým způsobem s dětmi hovořit o partnerských vztazích, sexu, zdravotních či osobních potížích, o Bohu a víře, o smrti, šikaně ve škole…
- jak si získat důvěru dětí
- jak reagovat v situacích, které nás zaskočí, překvapí nebo rozčílí, jak v takových situacích zvládnout své emoce.

Ať mě nebije!
- jaké jsou příčiny agresivního chování u dětí,
- jak reagovat na hrubé chování vlastního dítěte,
- co můžeme dělat, když naopak někdo ubližuje našemu dítěti (ve školce, na hřišti…).

Vyhoření a únava v životě rodiče
- Co je to syndrom vyhoření, jak jej na sobě poznáme a jak mu můžeme předcházet,
- jak si poradit s duševní únavou případně pocity, že už nemáme kde brát energii,
- jak objevit své vnitřní zdroje.

Teď se vztekám já!
- Jak reagovat na dětské výbuchy vzteku,
- jak udržet ve vypjatých situacích na uzdě své vlastní emoce,
- k čemu nám jsou negativní emoce.

Nejhorší matka na světě
- Kde se bere představa ideálu mateřství,
- jak nepropadnout panice, když se vše stoprocentně nedaří,
- kde načerpat rodičovské sebevědomí.

Emoce v našich životech a jak na ně – možné zrealizovat i jako pětihodinový kurz
- jak rozumět vlastním emocím a využít je,
- jak zvládat emočně náročné situace,
- jak reagovat na emoce dítěte,
- jak učit děti emoce prožívat a vhodně vyjadřovat.

Sourozenci bez soupeření - možné zrealizovat i jako pětihodinový kurz
- jak vést děti k vzájemnému respektu a spolupráci,
- jaké jsou příčiny sourozenecké rivality,
- jak ji rodiče často nevědomky posilují,
- jak může rodič nastavovat spolupráci mezi dětmi.

Proč děti zlobí - možné zrealizovat i jako pětihodinový kurz
- Co myslíme tím, když říkáme, že dítě zlobí,
- jaké potřeby dítěte jsou za nevhodným chováním,
- jak nevhodnému chování předcházet a jak na ně reagovat,
- jak může rodič k nevhodnému chování dítěte přispívat.

Jak podporovat sebe i děti - možné zrealizovat i jako pětihodinový kurz
- Jací rodiče chceme být a co k tomu potřebujeme,
- jak nalézat oblasti, ve kterých se mi daří,
- ve kterých oblastech potřebuji na sobě pracovat a jak,
- jak dodávat dětem odvahu a podporovat jejich zdravé sebevědomí.

Komunikace v rodině - možné zrealizovat i jako pětihodinový kurz
- jak mluvit, aby nás ostatní poslouchali
- jak naslouchat, abychom si získali jejich důvěru,
- jak řešit konflikty bez křiku a hádek.

Příliš živé dítě - možné zrealizovat i jako pětihodinový kurz
- Jaké děti dostávají nálepku živého dítěte,
- čemu je vystaven rodič živého dítěte,
- jaký je svět očima živého dítěte,
- co potřebují živé děti a rodiče živých dětí.

Tresty ve výchově ano či ne?
- Trest jako cesta k posílení autority a zdůraznění požadavku rodiče,
- jak to udělat, aby nás děti respektovaly i bez trestu,
- spor s dítětem – příležitost pro rodiče ukázat dítěti vhodné řešení,
- následky chování jako zdroj poučení pro dítě.

Pravidla, hranice a důslednost ve výchově
- Smysl pravidel a hranic v životě a ve výchově,
- hranice jako vykolíkování bezpečného prostoru pro dítě,
- jaký je rozdíl mezi důsledností a přísností,
- jakým způsobem komunikovat své potřeby a vést děti k dodržování pravidel.

Jak děti motivovat k bohulibým činnostem?
- Plnění povinností jako nezbytná podmínka spolupráce a soužití,
- co s motivací dělají rady, úkolování a příkazy,
- co místo mentorování a přednášek,
- jak pomoci dítěti, aby si vnější požadavky vzalo za své.

Volná beseda s dotazy rodičů
Vše, co jste chtěli vědět o výchově a na co jste se báli zeptat...
Rodiče napíší anonymně své dotazy na lístečky, v průběhu besedy na ně lektorka odpovídá, zůstává i prostor pro diskusi. Odpadne nejistota, kdy se v přímém dotazování rodič může cítit nepříjemně, půjde-li s kůží na trh.