Psychologické poradenství

• Individuální poradenství, osobní konzultace: 300 Kč/hod
• Telefonická konzultace a chat: do 30 min – 150 Kč, do 60 min 200 Kč (zatelefonuji Vám na své náklady v předem dohodnutém čase)
• Odpověď přes mail: 200 Kč (max. 1 normostrana textu)

Lektorská činnost

Rodičovské vzdělávání a vzdělávání pěstounů

• Besedy, 2-3 hod, pro organizace: 1000 – 2000 Kč*
• Interaktivní prožitkové kurzy, 4-8 hod, pro organizace: 2000 – 4000 Kč*

Vzdělávání pedagogů

• Tématické besedy s prvky supervize pro týmy pedagogů: 1000 – 3000 Kč*
• Akreditované kurzy: viz ceny kurzů http://www.mansio.cz/kurzy/


*Cena za celou besedu či kurz bez ohledu na počet účastníků. Do ceny je již zahrnuta příprava. Při dojezdu mimo okres Znojmo připočítávám cestovné max 3Kč/km (dle možnosti dopravy). Témata kurzů a besed viz odkaz: Nabízím