Mými klienty jsou v současné době převáženě rodiče, pěstouni a pedagogové. Nabízím psychologické poradenství v těchto oblastech:

• rodina a vztahy v rodině,
• výchova dětí,
• školní a výukové potíže u dětí,
• náhradní rodinná péče – adopce, pěstounství,
• pedagogické kompetence,
• hledání zaměstnání.

Krom klasické formy individuálního poradenství mohu nabídnout konzultace prostřednictvím chatu nebo mailu, případně telefonickou konzultaci. Podrobněji viz Ceník služeb.

Nabízím rovněž besedy a kurzy zaměřené na výchovu a vzdělávání. Aktivity pro rodiče realizuji převážně v rámci mateřských a rodinných center případně mateřských či základních škol. Akreditované kurzy pro pedagogy rovněž realizuji přímo ve školkách a školách nebo jako otevřené vzdělávací programy v brněnské společnosti Mansio v.o.s., s níž úzce spolupracuji.

Besedy a kurzy pro rodiče

Akreditované kurzy pro pedagogy

Vzdělávání pěstounů