Vzdělávání pěstounů (interaktivně vedené kurzy)

Řešení konfliktních situací - 4 hod
Jak řešit konfliktní situace bez křiku a hádek.

Jak s dětmi hovořit o citlivých tématech - 4 hod
Jakým způsobem s dětmi hovořit o partnerských vztazích, sexu, zdravotních či osobních potížích, o Bohu a víře, o smrti, šikaně ve škole… Jak si získat důvěru dětí, aby byly ochotné se nám svěřit.

Problémové chování u dětí - 4 hod
Jak reagovat na odmlouvání, lhaní, naschvály, negativismus, hrubost, nedodržení slova, neplnění povinností apod.

Vztah dítěte k biologickým rodičům - 4 hod
Jakým způsobem se vztah k biologickým rodičům podílí na sebeobrazu a sebevědomí dítěte v pěstounské péči. Jak s dítětem o rodičích hovořit, jak reagovat na emoce.

Podpora ve výchově - 5 hod
Jak děti motivovat a jak jim dát zažít pocit, že někam patří. Jak podpořit sám sebe a vytrvat.

Vyhoření v roli pěstouna - 4 hod
Konkrétní praktické tipy, jak se vyhnout pocitům, že situaci nezvládáme nebo že je toho na nás prostě moc. Kde brát energii.

Příliš živé děti - 5 hod
Sebepojetí hyperaktivních dětí a jejich rodičů. Praktické tipy pro život s příliš živými dětmi.

Pravidla, hranice a důslednost ve výchově - 4 hod
Jak dát dětem řád a vědomí zodpovědnosti, aniž bychom museli být dohlížiteli a soudci.

Pocit sounáležitosti u dítěte v pěstounské péči - 4 hod
Jak podpořit u dítěte vědomí, že je součástí vztahů, že patří do rodiny.

Biologičtí rodiče - 4 hod
Jak pracovat se vztahem dítěte k biologickým rodičům, jak o nich hovořit, jak ošetřit kontakt dítěte s biologickými rodiči.

Individuální poradenství a terapie
Individuální práce s klienty podle jejich potřeb. Práce s jednotlivci, páry i rodinami. Možné i v místě bydliště klienta.